Voorschool De Zeeheld

De voorschool
De voorschool biedt kinderen van 2,5-4 jaar de ruimte om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een plek waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, waar zij leren omgaan met allerlei ontwikkelingsmateriaal en waar zij zich kunnen voorbereiden op de basisschool onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Door de nauwe samenwerking met de school is de stap voor peuters van de voorschool naar groep 1/2 niet zo groot.
Op de voorschool werken we met de methode Peuterplein, deze sluit aan op de methode Kleuterplein die wordt gebruikt in 1/2 op de Zeeheld. Peuterplein biedt de structuur, materialen en middelen die alle ontwikkelingsdoelen met een rijk aanbod dekt.  Zo ontstaat ruimte om meer tijd te besteden aan de bemiddelende rol bij spel en de rijke leeromgeving. Binnen deze methodiek wordt met thema's gewerkt. In elk thema zijn alle ontwikkelingsgebieden verwerkt.


Openingstijden
De voorschool is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.50 uur.
 
Inschrijven
Om uw kind in te schrijven kunt u een afspraak maken met één van de pedagogisch medewerkers van de voorschool of via het inschrijfformulier op de website van AKROS.
 
Telefoonnummer voorschool: 020- 3445063
Mailadres: vszeeheld@akros-amsterdam.nl
Website www.akros-amsterdam.nl
Leidinggevende Cora Borst, c.borst@akros-amsterdam.nl

 
Powered by BasisOnline