Welkom

~

Op Alles in 1 school De Zeeheld bieden we opvang en onderwijs in een doorgaande lijn aan kinderen van 2,5 t/m 12 jaar. 

Kinderen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. We bieden onze leerlingen een rijke leer- en speelomgeving en betekenisvolle activiteiten. Deze dagen kinderen uit tot ondernemen waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Ons eigentijdse onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor het individuele leren en ontwikkelen van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We bieden veel differentiatie in niveaus en gebruiken moderne lesmethoden en ICT-middelen ter verrijking en Op de Zeeheld maken we leren zichtbaar en betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen hebben actieve rol in de school. We zetten coöperatief leren in om kinderen met- en van elkaar te laten leren.

Meer weten over

Powered by BasisOnline