Ouderraad

Ieder jaar wordt er op alle basisscholen door de OR een ouderbijdrage gevraagd. Deze  vrijwillige ouderbijdrage wordt aangewend om alle extra activiteiten op de Zeeheld te kunnen organiseren. De taak van de Ouderraad is deze gelden te innen en samen met de leerkrachten en heel veel hulpouders leuke activiteiten te organiseren. Deze vrijwillige ouderbijdrage, door het MT vastgesteld op 56 euro per kind per jaar, is uitermate belangrijk om allerlei leuke dingen op school te kunnen blijven doen, zo zal Sinterklaas ook dit jaar onze school weer aandoen, hebben de kinderen hun eigen kerstdiner, staan we stil bij het Suikerfeest, vieren we Pasen met een paasontbijt en gaan we allemaal op schoolreis, om maar een paar activiteiten te noemen.

Wat ik me vooral herinner van mijn eigen tijd op de basisschool waren de activiteiten naast het lesprogramma, de schoolreisjes, het kerstdiner en de tot wel 21:00 uur durende klassenfeesten. De activiteiten werden georganiseerd door een groep enthousiaste leerkrachten en een aantal eveneens zeer enthousiaste ouders. Een aantal ouders ken ik nog steeds en ik weet zelfs sommige leerkrachten nog bij naam, juf Lisa en meneer Bongers. De samenwerking tussen ouders en leerkrachten was zo hecht dat toen juf Lisa en meneer Bongers trouwden alle ouders en leerlingen op hun huwelijk aanwezig waren.

Mijn dochters vinden het fantastisch als ik meega met de uitjes. Zoals een tripje naar Nemo of het meelopen tijdens de avondvierdaagse. Nu nog wel, ze zijn vier en  vijf en zitten in groep 1-2C en 1-2B (Juf Ivana) . Ik vrees echter dat ze straks op de middelbare school wat minder enthousiast zijn als ik mee  zou willen. Ik geniet er nu dus maar extra veel van.

Toch is dat niet de voornaamste reden waarom ik me heb aangemeld voor de Ouderraad: Ik vind het belangrijk steun te geven aan de juffen en de meesters hier op school, zij zijn dag in dag uit bezig met onze kinderen, zij bieden ze een veilige omgeving en nemen een deel van onze opvoeding over. Daarnaast ben ik van mening dat de school, de kinderen maar zeker ook de ouders  sterk bepalend zijn voor de sfeer in de buurt, een buurt waar ik sinds zes jaar met heel veel plezier woon.

Elwin Brouwer (vader van Ezra en Samuel), Bloeme Keilson (moeder van Hanna en Leila), Maaike Lucas (moeder van Julie)  en Marielle Nap (moeder van Jimmy) vormen samen met mij het bestuur van de Ouderraad.

Een groot deel van alle activiteiten worden betaald van de ouderbijdrage. Maar we helpen niet alleen financieel, de leerkrachten kunnen onze hulp ook bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten goed gebruiken. Ik hoop dat jullie dit, net als wij, belangrijk vinden en ik doe dan ook een beroep op jullie allen, niet alleen de vrijwillige ouderbijdrage naar de OR over te maken maar je tevens aan te melden als hulpouder.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen hier op de Zeeheld een fantastische tijd hebben en wie weet, heel misschien vertellen de kinderen later als ze groot zijn hun eigen 'juf Lisa en meneer Bongers' verhaal.

Namens de Ouderraad,
Pim Hermeling

PS. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is door het MT vastgesteld op 56 euro per jaar per kind. Indien een leerling start na 31 december 2019, bedraagt de ouderbijdrage € 31,- per leerling. Wilt u als ouder meer betalen, dan mag dat natuurlijk ook.  Wij ontvangen de ouderbijdrage graag op het rekeningnummer NL55INGB0007053549 t.n.v. OR de Zeeheld Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam o.v.v. naam leerling en groep. 


Marielle Nap                         Maaike lucas                        Elwin Brouwer                    Bloeme Keilson                 Pim Hermeling
(moeder van Jimmy          (moeder van Julie,            (vader van Ezra en            (moeder van Leila en      (vader van Izel en Vida,
gr. 3)                                            gr. 3)                                         Samuel, gr. 6 en 4)             Hannah, gr.  8A en 7B)     gr. 4 en 3/4)
Powered by BasisOnline