Nieuwe ouder

Rondleidingen

Als gevolg van de Coronacrisis is de school voor ouders gesloten. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: "Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam" staan, blijven gehandhaafd.
 
Op de website kunt u alvast ons schoolplan lezen. Hierin staat vermeld hoe Alles in 1 school De Zeeheld onderwijs geeft. Wat onze onderwijskundige uitgangspunten zijn en wat we uw kind gedurende de schooltijd te bieden hebben. Daarnaast bevat het schoolplan informatie over de schoolorganisatie, de werkwijze binnen en buiten de groepen en de dagelijkse gang van zaken.
 
Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven zoals wij gewend zijn. Graag willen wij u wel in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken.
U kunt een afspraak maken door een email te sturen naar info@dezeeheld.nl voor een rondleiding.
De rondleiding vindt plaats op woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur en zal worden gedaan met 1 ouder van het gezin. Wij verzoeken u vriendelijk tijdens de rondleiding door de school een mondkapje te dragen. Ook vragen we u om u middels de QR code te registreren. Deze kunt u vinden bij de receptie.

Voor meer informatie over inschrijven klikt u hier.


Voor meer interessante, actuele informatie over het onderwijs en de resultaten van onze school, verwijzen wij u graag naar de website scholen op de kaartDeze website biedt hulp aan oriënterende ouders en professionals. U kunt hier ook scholen met elkaar vergelijken. 

Powered by BasisOnline